Blog – โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดย มทร.ธัญบุรี
15/07/2024

สกู๊ปพิเศษ: เพิ่มมูลค่า ‘บัวฉลองขวัญ’ ด้วยเทคโนโลยี สร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำน […]
15/07/2024

“บัวฉลองขวัญ” สารสกัดสร้างรายได้เกษตรกร10,000บาท/กิโล

“บัวฉลองขวัญ” วิจัยช่วยสร้ […]
01/07/2024

แนะนำพิพิธภัณฑ์บัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 พิพิธภัณฑ์บัว มหาวิทยาลั […]
25/06/2024

การจำแนกสายพันธุ์บัว

  บัว เป็นไม้น้ำชนิดห […]
24/06/2024

โครงสร้างบัวสาย (สกุลอุบลชาติ Nymphaea)

วงศ์ Nymphaeace อุบลชาติ ( […]
20/06/2024

โครงสร้างบัวกระด้ง (สกุลวิกตอเรีย Victoria)

โครงสร้างบัวกระด้ง (Victor […]
21/05/2024

โครงการแนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการด้านบริการวิชาการ วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 

โครงการแนวทางการพัฒนาข้อเส […]
16/02/2024

ผ้าพิมพ์ลายจากวัสดุในท้องถิ่น Eco print เพิ่มมูลค่าใบบัว ธรรมชาติสร้างลายผ้า ชิ้นเดียวไม่ซ้ำใคร

  บัวหลวงเป็นดอกไม้ปร […]
09/02/2024

โครงการอบรม ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์กระดาษลายน้ำจากก้านบัวขาวมงคล เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ผศ.ดร.มโน สุวรรณคำ ผู้อำนว […]
20/01/2024

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารเสริมไอโซฟลาโวน เพื่อการเกษตร จากข้าวไรซ์เบอร์รี่มาตรฐานอินทรีย์ไทย เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2567

ผศ. ดร. สุกาญจน์ รัตนเลิศน […]
24/08/2023

กิจกรรมที่ 8 จัดนิทรรศการ ผลผลิตและนวัตกรรมจากผลงานที่สนองต่อพระราชดำริ โครงการ อพ.สธ. มทร.ธัญบุรี

ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มบ […]
14/08/2023

อาจารย์คหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี นำบัวสร้างสรรค์ลวดลายบนผืนผ้า เพิ่มมูลค่าให้งาน Eco print

ผศ.กรณัท สุขสวัสดิ์ ผศ.อุไ […]
30/06/2023

กิจกรรมที่ 7 การถ่ายทอดการใช้ประโยชน์จากกล้วย

  ผู้รับผิดชอบโครงการ […]
28/06/2023

กิจกรรมที่ 6 การถ่ายทอดการใช้ประโยชน์จากไผ่

ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มบ […]
21/06/2023

องค์ความรู้พร้อมใช้เพื่อบูรณาการการอนุรักษ์เเละใช้ประโยชน์จากบัว

องค์ความรู้พร้อมใช้เพื่อบู […]
16/06/2023

กิจกรรมที่ 5 การถ่ายทอดการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร

ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มบ […]
11/06/2023

กิจกรรมที่ 4 การถ่ายทอดการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มบ […]
09/06/2023

กิจกรรมที่ 3 การถ่ายทอดการใช้ประโยชน์จากบัว

ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มบ […]
30/05/2023

กิจกรรมที่ 2 การถ่ายทอดการใช้ประโยชน์จากข้าว

ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มบ […]