4. กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร – โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดย มทร.ธัญบุรี

4. กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร

16/02/2024

ผ้าพิมพ์ลายจากวัสดุในท้องถิ่น Eco print เพิ่มมูลค่าใบบัว ธรรมชาติสร้างลายผ้า ชิ้นเดียวไม่ซ้ำใคร

  บัวหลวงเป็นดอกไม้ปร […]
09/02/2024

โครงการอบรม ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์กระดาษลายน้ำจากก้านบัวขาวมงคล เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ผศ.ดร.มโน สุวรรณคำ ผู้อำนว […]
20/01/2024

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารเสริมไอโซฟลาโวน เพื่อการเกษตร จากข้าวไรซ์เบอร์รี่มาตรฐานอินทรีย์ไทย เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2567

ผศ. ดร. สุกาญจน์ รัตนเลิศน […]
24/08/2023

กิจกรรมที่ 8 จัดนิทรรศการ ผลผลิตและนวัตกรรมจากผลงานที่สนองต่อพระราชดำริ โครงการ อพ.สธ. มทร.ธัญบุรี

ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มบ […]
14/08/2023

อาจารย์คหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี นำบัวสร้างสรรค์ลวดลายบนผืนผ้า เพิ่มมูลค่าให้งาน Eco print

ผศ.กรณัท สุขสวัสดิ์ ผศ.อุไ […]
30/06/2023

กิจกรรมที่ 7 การถ่ายทอดการใช้ประโยชน์จากกล้วย

  ผู้รับผิดชอบโครงการ […]
28/06/2023

กิจกรรมที่ 6 การถ่ายทอดการใช้ประโยชน์จากไผ่

ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มบ […]
16/06/2023

กิจกรรมที่ 5 การถ่ายทอดการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร

ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มบ […]
11/06/2023

กิจกรรมที่ 4 การถ่ายทอดการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มบ […]
09/06/2023

กิจกรรมที่ 3 การถ่ายทอดการใช้ประโยชน์จากบัว

ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มบ […]
30/05/2023

กิจกรรมที่ 2 การถ่ายทอดการใช้ประโยชน์จากข้าว

ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มบ […]
09/05/2023

กิจกรรมที่ 1 การถ่ายทอดการใช้ประโยชน์จากโปรตีนทางเลือก

ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มบ […]
05/02/2023

กิจกรรมของวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ผลงานการพิมพ์ลายผ้าสีธรรมชาติจากบัวหลวงและบัวสาย

การพิมพ์ลายผ้าสีธรรมชาติจา […]
03/02/2023

พิธีเปิดโครงการอบรม การพิมพ์ผ้าลายสีธรรมชาติจากบัวหลวงและบัวสาย เมื่อวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2566

ผศ.ดร.มโน สุวรรณคำ ผู้อำนว […]
04/02/2022

การบริการวิชาการ การพิมพ์ลายผ้าสีธรรมชาติจากบัวหลวงและบัวสาย กลุ่มงานประดิษฐ์พรพิมาน คลอง5 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

การบริการวิชาการ การพิมพ์ล […]
03/02/2022

เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี และคณะทำงานแม่บ้านมหาดไทย ลงพื้นที่เยี่ยมชมการอบรมโครงการ การพิมพ์ลายผ้าสีธรรมชาติจากบัวหลวงและบัวสาย

เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี […]
24/06/2009

การพัฒนาสีจากบัวประดับบางสายพันธุ์ สำหรับการวาดภาพบนกระดาษ Development of pigment from some Nymphaea species for paper painting

การพัฒนาสีจากบัวประดับบางส […]