สุภาภรณ์ พงษ์พิทักษ์ – โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดย มทร.ธัญบุรี

สุภาภรณ์ พงษ์พิทักษ์

15/07/2024

สกู๊ปพิเศษ: เพิ่มมูลค่า ‘บัวฉลองขวัญ’ ด้วยเทคโนโลยี สร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำน […]
15/07/2024

“บัวฉลองขวัญ” สารสกัดสร้างรายได้เกษตรกร10,000บาท/กิโล

“บัวฉลองขวัญ” วิจัยช่วยสร้ […]
25/06/2024

การจำแนกสายพันธุ์บัว

  บัว เป็นไม้น้ำชนิดห […]
24/06/2024

โครงสร้างบัวสาย (สกุลอุบลชาติ Nymphaea)

วงศ์ Nymphaeace อุบลชาติ ( […]
20/06/2024

โครงสร้างบัวกระด้ง (สกุลวิกตอเรีย Victoria)

โครงสร้างบัวกระด้ง (Victor […]
05/02/2023

กิจกรรมของวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ผลงานการพิมพ์ลายผ้าสีธรรมชาติจากบัวหลวงและบัวสาย

การพิมพ์ลายผ้าสีธรรมชาติจา […]
03/02/2023

พิธีเปิดโครงการอบรม การพิมพ์ผ้าลายสีธรรมชาติจากบัวหลวงและบัวสาย เมื่อวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2566

ผศ.ดร.มโน สุวรรณคำ ผู้อำนว […]
04/02/2022

การบริการวิชาการ การพิมพ์ลายผ้าสีธรรมชาติจากบัวหลวงและบัวสาย กลุ่มงานประดิษฐ์พรพิมาน คลอง5 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

การบริการวิชาการ การพิมพ์ล […]
03/02/2022

เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี และคณะทำงานแม่บ้านมหาดไทย ลงพื้นที่เยี่ยมชมการอบรมโครงการ การพิมพ์ลายผ้าสีธรรมชาติจากบัวหลวงและบัวสาย

เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี […]