ผศ.ดร.มโน สุวรรณคำ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการ การพิมพ์ผ้าลายสีธรรมชาติจากบัวหลวงและบัวสาย