บัว เป็นไม้น้ำชนิดหนึ่งที่มีใบและดอกสวยงาม จึงได้รับการขนานนามจากนักพฤกษศาสตร์ให้เป็น "ราชินีแห่งไม้น้ำ"
โครงสร้างบัวสาย (สกุลอุบลชาติ Nymphaea)
24/06/2024
แนะนำพิพิธภัณฑ์บัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
01/07/2024