8. กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร – โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดย มทร.ธัญบุรี

8. กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร

15/07/2024

สกู๊ปพิเศษ: เพิ่มมูลค่า ‘บัวฉลองขวัญ’ ด้วยเทคโนโลยี สร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำน […]
15/07/2024

“บัวฉลองขวัญ” สารสกัดสร้างรายได้เกษตรกร10,000บาท/กิโล

“บัวฉลองขวัญ” วิจัยช่วยสร้ […]
01/07/2024

แนะนำพิพิธภัณฑ์บัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 พิพิธภัณฑ์บัว มหาวิทยาลั […]
25/06/2024

การจำแนกสายพันธุ์บัว

  บัว เป็นไม้น้ำชนิดห […]
24/06/2024

โครงสร้างบัวสาย (สกุลอุบลชาติ Nymphaea)

วงศ์ Nymphaeace อุบลชาติ ( […]
20/06/2024

โครงสร้างบัวกระด้ง (สกุลวิกตอเรีย Victoria)

โครงสร้างบัวกระด้ง (Victor […]
23/09/2019

โครงสร้างบัวสกุลปทุมชาติ (Nelumbo)

โครงสร้างบัวสกุลปทุมชาติ ( […]
16/09/2019

บัวกับประเพณีและวัฒนธรรมไทย

การดำเนินชีวิตของคนไทยมีคว […]
27/04/2018

ข้าวอินทรีย์นาโนธัญ

การปลูกข้าวด้วยสารชีวภาพนา […]