พัชรี ญานสาร – โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดย มทร.ธัญบุรี

พัชรี ญานสาร

16/02/2024

ผ้าพิมพ์ลายจากวัสดุในท้องถิ่น Eco print เพิ่มมูลค่าใบบัว ธรรมชาติสร้างลายผ้า ชิ้นเดียวไม่ซ้ำใคร

  บัวหลวงเป็นดอกไม้ปร […]
14/08/2023

อาจารย์คหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี นำบัวสร้างสรรค์ลวดลายบนผืนผ้า เพิ่มมูลค่าให้งาน Eco print

ผศ.กรณัท สุขสวัสดิ์ ผศ.อุไ […]
09/06/2023

กิจกรรมที่ 3 การถ่ายทอดการใช้ประโยชน์จากบัว

ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มบ […]
30/05/2023

กิจกรรมที่ 2 การถ่ายทอดการใช้ประโยชน์จากข้าว

ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มบ […]
09/05/2023

กิจกรรมที่ 1 การถ่ายทอดการใช้ประโยชน์จากโปรตีนทางเลือก

ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มบ […]
26/07/2022

ภาพบรรยากาศการประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพเพื่อสร้างกรอบการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ)

ภาพบรรยากาศการประชุมโครงกา […]