อพสธ. – โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดย มทร.ธัญบุรี

อพสธ.

16/02/2024

ผ้าพิมพ์ลายจากวัสดุในท้องถิ่น Eco print เพิ่มมูลค่าใบบัว ธรรมชาติสร้างลายผ้า ชิ้นเดียวไม่ซ้ำใคร

  บัวหลวงเป็นดอกไม้ปร […]
14/08/2023

อาจารย์คหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี นำบัวสร้างสรรค์ลวดลายบนผืนผ้า เพิ่มมูลค่าให้งาน Eco print

ผศ.กรณัท สุขสวัสดิ์ ผศ.อุไ […]
30/05/2023

กิจกรรมที่ 2 การถ่ายทอดการใช้ประโยชน์จากข้าว

ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มบ […]
09/05/2023

กิจกรรมที่ 1 การถ่ายทอดการใช้ประโยชน์จากโปรตีนทางเลือก

ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มบ […]
26/07/2022

ภาพบรรยากาศการประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพเพื่อสร้างกรอบการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ)

ภาพบรรยากาศการประชุมโครงกา […]
26/02/2019

ภาพบรรยากาศโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาผลิตภัณฑ์เหลือใช้จากผักและผลไม้เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่ม เมื่อวันที่ 23-24 ก.พ. 62

ภาพบรรยากาศโครงการถ่ายทอดเ […]
24/02/2019

ภาพบรรยากาศกิจกรรมสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พันธ์ข้าวสู่อาชีพอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 62

ภาพบรรยากาศกิจกรรมสร้างจิต […]
18/02/2019

ภาพบรรยากาศกิจกรรมสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พันธ์บัวไทย เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 62

ภาพบรรยากาศกิจกรรมสร้างจิต […]
05/11/2018

ภาพบรรยากาศ การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการโครงการ อพ.สธ. 2562 เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 61

ณ ห้องประชุม professional […]
31/07/2018

วิธีการส่งข่าวและภาพบรรยากาศกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์

วิธีการส่งข่าวและภาพบรรยาก […]
15/08/2017

ภาพสามมิติ พันธุ์ข้าวไทยน่ารู้กับน้องข้าวหอม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

“ข้าว” ธัญพืชท […]
27/07/2017

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์พันธุ์ข้าว คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ที่ปรึกษา คณะกรรมการ โครงก […]
27/07/2017

E-Book โครงการสร้างจิตสำนึก การอนุรักษ์พันธุ์ข้าว คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

“ข้าว” ธัญพืชท […]
24/07/2017

สื่อวิดิทัศน์ โครงการสร้างจิตสำนึก การอนุรักษ์พันธุ์ข้าว คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

  “ข้าว” […]