8. กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร

    อพ.สธ.- มทร.ธัญบุรี (RSPG RMUTT)   

15/07/2024

สกู๊ปพิเศษ: เพิ่มมูลค่า ‘บัวฉลองขวัญ’ ด้วยเทคโนโลยี สร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน

15/07/2024

“บัวฉลองขวัญ” สารสกัดสร้างรายได้เกษตรกร10,000บาท/กิโล

01/07/2024

แนะนำพิพิธภัณฑ์บัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

24/06/2024

โครงสร้างบัวสาย (สกุลอุบลชาติ Nymphaea)

20/06/2024

โครงสร้างบัวกระด้ง (สกุลวิกตอเรีย Victoria)

23/09/2019

โครงสร้างบัวสกุลปทุมชาติ (Nelumbo)