อพ.สธ.มทร.ธัญบุรี – โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดย มทร.ธัญบุรี

อพ.สธ.มทร.ธัญบุรี

21/10/2019

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 62

รายงานผลการดำเนินงาน โครงก […]
31/07/2018

วิธีการส่งข่าวและภาพบรรยากาศกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์

วิธีการส่งข่าวและภาพบรรยาก […]
15/05/2018

ภาพบรรยากาศ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน อพ.สธ. มทร.ธัญบุรี เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2561

ภาพบรรยากาศโครงการประชุมเช […]
15/08/2017

ภาพสามมิติ พันธุ์ข้าวไทยน่ารู้กับน้องข้าวหอม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

“ข้าว” ธัญพืชท […]
27/07/2017

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์พันธุ์ข้าว คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ที่ปรึกษา คณะกรรมการ โครงก […]
27/07/2017

E-Book โครงการสร้างจิตสำนึก การอนุรักษ์พันธุ์ข้าว คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

“ข้าว” ธัญพืชท […]