บัวผัน

ประกวดบัวผันสวยงาม ในงานประชุมวิชาการ  “การพัฒนาบัวให้เป็นพืชเศรษฐกิจ ครั้งที่ 12”

ประกวดบัวผันสวยงาม ในงานประชุมวิชาการ  “การพัฒนาบัวให้เป็นพืชเศรษฐกิจ ครั้งที่ 12” ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน 2558  ณ พิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่ http://www.rmutt.ac.th/?p=39160

มีการประกวดบัวสวยงาม 1 ประเภท คือ   ประเภทบัวผันสวยงาม

มูลค่าเงินรางวัล ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ                   ใบประกาศนียบัตรพร้อมโล่รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1    ใบประกาศนียบัตรพร้อมโล่รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2    ใบประกาศนียบัตรพร้อมโล่รางวัล
รางวัล popular vote           ใบประกาศนียบัตรพร้อมโล่รางวัล

เงื่อนไข

  1. เป็นบัวผันสายพันธุ์ใหม่ที่ไม่เคยประกวดและมีการซื้อขายมาก่อน
  2. ปลูกในภาชนะกระถาง หรือ กะละมัง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 12 นิ้ว
  3. จะต้องเป็นบัวเพาะเลี้ยง ไม่ใช่บัวที่ล้วงขุดขึ้นมา
  4. บัวที่ส่งประกวดเน้นสวยงาม ใบสวยงาม ดอกสวยงาม สีสันดอกสวยงาม
  5. ส่งบัวเข้าประกวดตั้งแต่ วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2558 เวลา 8.00 น. – 16.30 น.
  6. ตัดสินในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558 เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป
  7. บัวที่ส่งประกวดมารับกลับได้ในเย็นวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2558 หรือตามความเหมาะสม

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

ผศ.ภูรินทร์ อัครกุลธร พิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
โทร : ๐๒-๕๔๙-๓๐๔๓ ,๐๘-๙๖๙๒-๙๘๐๘
หรือ www.lotus.rmutt.ac.th , www.facebook.com/lotus.rmutt
e-mail : purin4907@y