โครงการบริการวิชาการ อพ.สธ.-มทร.ธัญบุรี ประจำปี 2567 แก่กลุ่มแม่บ้านทรัพย์พิมุข กลุ่มงานประดิษฐ์พรพิมาน คลอง 5 กลุ่มบ้านฟ้าปิยรมย์ คลอง 6 และกลุ่มชุมชนคูคต จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารเสริมไอโซฟลาโวน เพื่อการเกษตร จากข้าวไรซ์เบอร์รี่มาตรฐานอินทรีย์ไทย เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2567
20/01/2024
ผ้าพิมพ์ลายจากวัสดุในท้องถิ่น Eco print เพิ่มมูลค่าใบบัว ธรรมชาติสร้างลายผ้า ชิ้นเดียวไม่ซ้ำใคร
16/02/2024