การพัฒนาบัวให้เป็นพืชเศรษฐกิจ ครั้งที่ 12 อัลบั้มที่ 2

ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการ “การพัฒนาบัวให้เป็นพืชเศรษฐกิจ ครั้งที่ 12” อัลบั้มที่ 2