โครงการแนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการด้านบริการวิชาการ (ภายใต้เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี 2568 และโครงการ อพ.สธ. ประจำปี 2569)

โครงการแนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการด้านบริการวิชาการ วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 

ผ้าพิมพ์ลายจากวัสดุในท้องถิ่น Eco print เพิ่มมูลค่าใบบัว ธรรมชาติสร้างลายผ้า ชิ้นเดียวไม่ซ้ำใคร
16/02/2024
โครงสร้างบัวกระด้ง (สกุลวิกตอเรีย Victoria)
20/06/2024