ประกวดบัว

ภาพบรรยากาศประกวดบัว ในงานประชุมวิชาการ “การพัฒนาบัวให้เป็นพืชเศรษฐกิจ ครั้งที่ 12”