การพัฒนาบัวให้เป็นพืชเศรษฐกิจ ครั้งที่ 12

การประชุมวิชาการ “การพัฒนาบัวให้เป็นพืชเศรษฐกิจ ครั้งที่ 12” และการประกวดบัวผันสวยงาม

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดบัวสวยงาม ประเภทบัวสายบานกลางวัน(บัวผัน)
03/09/2015
เอกสารดาวน์โหลด >>ประชุมวิชาการการพัฒนาบัวให้เป็นพืชเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๑๒ “ปทุมธานี … เมืองบัว”
22/10/2015