ภาพบรรยากาศการประชุมจัดทำแผน อพ.สธ.มทร.ธัญบุรี ประจำปี 2564

ภาพบรรยากาศการประชุมจัดทำแผน อพ.สธ.มทร.ธัญบุรี ประจำปี 2564

การประชุมจัดทำแผน อพ.สธ.มทร.ธัญบุรี ประจำปี 2564

ภาพบรรยากาศการประชุมจัดทำแผน อพ.สธ.มทร.ธัญบุรี ประจำปี 2564

วันอังคาร ที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น.

ณ ห้องประชุม professional development training center

 

ภาพถ่ายโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สวส. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สวส. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี